ŽRNOVSKA

BANJA

MEDVINJAK

Žrnovska Banja i Medvinjak ukratko

Žrnovska Banja udaljena je 3 km, a Medvinjak svega 1 km od centra grada Korčule.
Medvinjak i Žrnovska Banja su naselja koja pripadaju Žrnovu, a u njima su smješteni brojni apartmani i kuće za odmor.
U Žrnovskoj Banji smještene su konobe koje nude tradicionalna riblja i mesna jela.
KOČJE
Odmah kod ulaska u Žrnovo iz pravca Žrnovske Banje desno uzbrdo odvaja se put za Brdo (0,5 km) - dio sela koji se usidrio među visokim stijenama i odakle se polazi na pješačenje prema Kočju - zaštićenom krajoliku sa zanimljivim dolomitnim stijenama kredne formacije (2,5 km).
Korčula je najšumovitiji veći hrvatski otok; pod šumom se nalazi 61% ukupne površine. Ostatak površine čine obrađene površine pod maslinama, vinogradima i drugim kulturama, a kamenjara ima manje od 5%.