Žrnovo - Postrana

žrnovo

Žrnovo je udaljeno 4 km od Korčule i spada pod Grad Korčulu .

U svojoj blizini ima novije formirana naselja smještena na moru:

Medvinjak, Žrnovska Banja, Vrbovica, Oskorušica te brojne uvale prema Lastovu i Mljetu (na «defora»).

Nadasve slikovito Žrnovo smješteno je na četiri zaselka Brdo, Prvo selo. Kampuš i Postrana.


sličice - žrnovo

Žrnovo - "Sv. Martin"
Postrana
Kampuš
Košićev Zaglav

brdo, prvo selo, kampuš, postrana

Svako od njih obdareno je čudesnim i bajkovitim prirodnim ljepotama , ruralnom arhitekturom, vegetacijom, zaštićenim parkom prirode Kočje, mnoštvom legendi i pučkih predaja.
Čitavo Žrnovo veoma je pogodno za izletnike pješake pa se na taj način usput razvijaju i drugi vidovi turističke, naročito gastronomske ponude.
Zaštitnici na Brdu sv. Antun 13. lipnja, u Postrani sv. Rok 16. kolovoza, u Prvom selu Mala Gospa 8. rujna i u Kampušu sv. Martin 11. studenog.

petar šegedin
žrnovo-postrana

U Žrnovu – Postrani rodio se Petar Šegedin jedan od najvećih hrvatskih književnka druge polovice 20. stoljeća.

Svake druge godine u gradu Korčuli i rodnom Žrnovu održavaju se «Dani Petra Šegedina»

U Postrani se sačuvao bojni ples s mačevima moštra koja se svečano izvodi na dan Sv.Roka 16. kolovoza.

osobitosti u ŽrnovuOsobitosti u Žrnovu:

Rimski put, Marmontov put, starohrvatskih pleter na crkvici goblja sv. Vid , zaštićena stabla česvina, Bilin kok, Jakasova spilja, Kočje, gastronomski specijalitet «žrnovski makaruni», tradicionalna manifestacija u kolovozu «makarunada» - radionica makaruna, priprema i degustacija u kojoj sudjeluje čitavo Žrnovo i korčulanski gosti.
Žrnovo - Šilotov Zaglav

our Tips

1

U svakom slučaju trebali bi kušati "Žrnovske makarune" - domaći specijalitet

2

Svake druge godine u gradu Korčuli i rodnom mu Žrnovu možete posjetiti «Dane Petra Šegedina»