Račišće motive

račišće

Račišće se nalazi 12 km zapadno od grada Korčule.


Putem do Račišća prolazi se kroz uvale s više stotina kuća i vila za iznajmljivanje.
Posebno su privlačne uvale Žrnovska Banja, Vrbovica i Kneža u kojima se nalaze manji komforni kampovi.

Uvala Vrbovica, pored villa, raspolaže i sa malim vrlo komfornim kampovima.

sličice

Račišće harbour - Korčula
Račišće
Račišće kaleta
Račišće "kaleta"
Račišće beach
Račišće - plaža
Račišće center
Luka u Račišću

Jedno od mlađih naselja

Račišće; jedno je od mlađih naselja na otoku jer je naseljeno krajem 17. i početkom 18. stoljeća prognanicima iz Makarskog primorja i Hercegovine za vrijeme mletačko-turskih ratova.
U Račišću i Knežama tik uz more nalaze se konobe koje nude tradicionalnu gastonomsku ponudu u ugodnom ambijentu.
Zapadnije od mjesta - povezane samo pješačkim putem - nalaze se uvale i prekrasne plaže Vaja i Samograd. Prilaz uvali i plaži Vaja preporučamo samo morem.

Mjesto pomoraca
Poduzetni Račišćani brzo su prihvatili "maritimnu" kulturu i od kraja 19. st. do 1950. vlasnici su najveće otočke flote malih obalnih teretnih jedrenjaka.


Danas su Račišćani najvećim dijelom časnici i mornari na modernim brodovima svih zastava.

Gospe
pomoćnice kršćanske

U mjestu se nalazi stara crkva Gospe pomoćnice kršćanske iz vremena osnutka sela (1682), te novija župna crkva svetoga Nikole.
Žrnovo - Šilotov Zaglav