brošure, mape i fotografije za preuzimanje

brošure

karte

brošure

01.
Brošura na engleskom i njemačkom jeziku
02.
Brošura na hrvatskom i slovenskom jeziku
03.
Brošura na talijanskom i francuskom jeziku

04.
Brošura na španjolskom i portugalskom jeziku
05.
Brošura na poljskom i
češkom jeziku
06.
Centar za kulturu
Vodič 2015.

07.
Sword Dance Festival Korčula
( prva strana )
08.
Sword Dance Festival Korčula
( druga strana )
09.
Active Holiday
Korčula

10.
Kalendar događanja ENG
2016.
11.
Kalendar događanja DE
2016.
12.
Aktivurlaub Korčula

13.
Travelino 2014.
14.
Kalendar događanja 2017.
15.
Travelino 2014.


16.
Kalendar događanja 2017.
17.
Brošura restorana
18.
Festival viteških igara Korčula (prva strana)
19.
Festival viteških igara Korčula (druga strana)
20.
Veranstaltung kalendar
2019
karte

01.
Karta centra
Grad Korčula
02.
Karta područja grada
Grad Korčula
.


fotografije

01.
Veliki Revelein - ulaz u stari dio grada
02.
Pogled iz zraka - Katedrala Svetog Marka u starom dijelu grada
03.
Trg Pomirenja sa Velikom Kneževom Kulom s desne strane

04.
Pogled iz zraka na arhipelag oko Korčule
05.
Stari dio grada Korčule noću - pogled sa mora
06.
Panorama Korčule
pogled sa otoka

07.
Korčula šira okolica starog grada - pogled iz zraka
08.
Vinogradi negdje u blizini grada Korčule
09.
Kameni detalj sa Katedrale Svetog Marka