eVisitor (GDPR) - OBAVIJEST - Prikupljanje osobnih podataka

eVisitor (GDPR) - OBAVIJEST - Prikupljanje osobnih podataka
u informacijski sustav za prijavu i odjavu turista se unose svi relevantni podaci o pružateljima usluga smještaja (ime/naziv, OIB, adresa) i njihovim smještajnim objektima (vrsta, kategorija, lokacija, smještajni kapacitet) dostupni iz rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama odnosno Ministarstvo turizma. Iz navedenog razloga informacijski sustav za prijavu i odjavu turista može biti upotrijebljen kao jedinstvena i lakopretraživa baza svih pružatelja usluga smještaja odnosno jedinstvena baza svih smještajnih objekata koji posluju na teritoriju RH. U tom smislu želja je da eVisitor zamijeni dosadašnje pojedinačne registre koji se zasebno vode po pojedinim županijama odnosno od strane Ministarstva turizma. Detaljnije
VAŽNA OBAVIJEST

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti; NN 85/15
NOVE OBVEZE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA

Od 09.08.2015. nova obveza privatnih iznajmljivača:
Obveza iznajmljivača i pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu proizlazi iz Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti NN 85/15 (na snazi od 09.08.2015.):

Ovdje možete preuzeti obavijesti
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KORČULE

Statut turističke zajednice grada Korčule
Na temelju članka 12. i 15.
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N., br. 152/08 ), Skupština Turističke zajednice Grada Korčule je, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, KLASA: 334-03/09-03/192, URBROJ: 529-05-09-03 od 23. prosinca 2009.,
na sjednici održanoj dana 18. siječnja 2010. godine donijela

STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KORČULE - ovdje možete preuzeti Statut
USLUGE FINE ZA MALE POREZNE OBVEZNIKE

FINA - usluge za male porezne obveznike
„Malim poreznim obveznicima“ iznajmljivačima paušalistima koji koriste usluge posredovanja stranih turističkih agencija i portala, Fina pruža sljedeće usluge:
1. Izrada i slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna i
2. Slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna
Ovdje možete preuzeti letak
HTZ - PROJEKT PREDSEZONA POSEZONA

Svi zainteresirani ovdje mogu dobiti sve informacije vezano za projekt


HTZ Projekt presezona-posezona
HTZ Projekt presezona-posezona
HTZ Projekt presezona-posezona

NOVA OBAVEZA IZNAJMLJIVAČA

vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora gosta!


Zakon o 
            izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Narodne novine br. 80/13.
Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 8. Zakona o zaštiti potrošača). Ovdje možete preuzeti obrazac
UPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE I ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

1000 bazena za hrvatski turizam
UPUTE ZA SVE UPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE I ČLANARINE
PREMA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA KORČULE
Molimo da uplate boravišne pristojbe i članarine Turističkoj zajednici Grada Korčule uplaćujete prema ovim uputama (obveza za sve uplate od 1.7.2013.godine) Ovdje možete preuzeti upute

CJENIK iznajmljivači

Ovdje možete preuzeti
službeni cjenik za iznajmljivače

Preuzmi cjenik
Upute za iznajmljivače

Ovdje možete preuzeti
upute za iznajmljivače

Preuzmi upute
Kućni red na šest jezika

Ovdje možete preuzeti
kućni red na šest jezika

Preuzmi kućni red
Ugostiteljstvo i turizam

Legalitet obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu

Više o tome
Ugostiteljska djelatnost

Vodič za pravne i fizičke osobe za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljske usluge u domačinstvu i seljačkom domaćinstvu

Više o tome
Povećanje cenzusa

Povećanje cenzusa
privatnim iznajmljivačima
za obvezan ulazak
u sustav PDV-a

Više o tome
obveze iznajmljivača

Obveze iznajmljivača
koji pruža ugostiteljske usluge
u domaćinstvu

Preuzmi dokument
zdravstvena potvrda

Obveza posjedovanja
zdravstvene potvrde za sve građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Više o tome

NAŠ SAVJET

1

OVDJE MOŽETE PREUZETI SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA IZNAJMLJIVAČE

2

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite u turističku zajednicu